ถมที่ดินด้วยหินลูกรัง อิฐหัก ดินปนหิน หินคลุก

เหมาะสำหรับการทำถนน  ลานจอดรถ หรือทำถนนเข้าหมู่บ้าน  ถมเพื่อให้ที่ต้องการความหนาแน่นสูง บดอัด เพื่อการให้พื้นที่ไปอีกนาน