ถมที่ดินด้วยหน้าดิน ดินดำ จัดส่ง เป็นเที่ยว

เหมาะสำหรับปลูกต้นไม้โดยเฉพาะ เป็นดินคุณภาพดี ทำสวน  จัดสวน แต่ง  เติมรอบบ้าน เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการปลูกต้นไม้ เติมดินรอบบ้าน